Firma w internecie

Posted | Możliwość komentowania Firma w internecie została wyłączona

Czy sprzedaż przez internet jest działalnością gospodarczą?

Sprzedaż prowadzona za pośrednictwem internetu stała się w dzisiejszych czasach standardem. Z punktu widzenia kupującego to szybki i wygodny sposób na zaopatrzenie się w wybrane towary, natomiast dla sprzedawców jest to świetna metoda zarabiania pieniędzy. W związku z tym często powstaje pytanie: czy sprzedaż online jest działalnością gospodarczą?

1

Sprzedajesz przez internet? Musisz mieć firmę!

W kwestii zarabiania przez internet pole do popisu jest bardzo szerokie, niemniej przy tej sposobności trzeba mieć na względzie obowiązujące przepisy. Co do zasady prowadzenie sprzedaży przez internet wymaga posiadania zarejestrowanej działalności gospodarczej, choć ustawodawca nie określił jednoznacznie momentu, od którego taki obowiązek zachodzi. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jest to konieczne wówczas gdy sprzedaż:


– ma charakter ciągły i zorganizowany,
– ma przysporzyć sprzedawcy korzyści finansowe – czyli mówiąc inaczej, jest prowadzona w celu zarobkowym.

Na tej podstawie można stwierdzić, iż sprzedaż okazjonalna nie jest działalnością gospodarczą, ale z drugiej strony organy podatkowe różnie do tego tematu podchodzą i wszystko tak na dobrą sprawę jest uzależnione od interpretacji poszczególnych przypadków.

Czym zatem jest sprzedaż ciągła? To taka, która się powtarza – nawet jeśli sprzedający zawiesza ją na jakiś czas, po czym znów do niej wraca. Jeśli zaś chodzi o wysokość zarobków osiąganych z tytułu sprzedaży online, to przepisy nie określają żadnych limitów, których przekroczenie obliguje sprzedającego do zarejestrowania firmy.