Regulamin sklepu cd

Posted | Możliwość komentowania Regulamin sklepu cd została wyłączona

Jakich błędów unikać?

Kolejnym bardzo ważnym zagadnieniem pojawiającym się na okoliczność tworzenia regulaminu sklepu internetowego są tzw. klauzule niedozwolone – czyli takie, których w omawianym dokumencie zamieszczać nie wolno. W praktyce różnie z tym bywa – zwłaszcza że przepisy jednoznacznie nie definiują klauzul niedozwolonych, dlatego też nie ma pełnej ich listy. Wiele przykładów znajduje się w rejestrze klauzul niedozwolonych UOKiK, z którym zarówno sprzedawcy, jak i konsumenci, powinni się zapoznać.

reg

Przy tworzeniu regulaminu sklepu internetowego nietrudno o popełnienie również i innych błędów, stąd też wskazana jest duża ostrożność. Często w regulaminach brakuje najważniejszych informacji – w szczególności tych dotyczących polityki prywatności oraz zwrotów i reklamacji.

Treść zaś bywa nieczytelna i mało klarowna, a także nieadekwatna do usług świadczonych przez sklep. Wszystkie te błędy negatywnie rzutują na wizerunek sprzedawcy, czyniąc go w oczach kupujących mniej wiarygodnym.

Co musi się znaleźć w regulaminie?

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie precyzuje co prawda zasad tworzenia regulaminu, ale zwraca uwagę na elementy, które w takim dokumencie muszą się znaleźć.

Są to:
– rodzaj i zakres usług świadczonych przez sklep,
– warunki, na jakich odbywa się świadczenie usług,
– warunki zawierania oraz rozwiązywania umów,
– warunki przeprowadzania procesu reklamacyjnego.